Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 28.05.2021

1.

Što je vozač obavezan učiniti, ako namjerava voziti unatrag?

voziti samo na kratkom dijelu ceste, ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

uključiti desni pokazivač smjera

uključiti sve pokazivače smjera

2.

Prema prometnim propisima kolnik je:

dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za promet motornih vozila

prometna površina namjenjena za kretanje pješaka

dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za promet vozila ,s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

3.

Vozite vaše vozilo izvan naselja.Ćemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja?

Broju putnika koje prevozite u vozilu

Preglednosti,vidljivosti,osobinama i stanju ceste, atmosferskim prilikama

maksimalnoj brzini vozila

Stanju vozila i teretate gustoći prometa

4.

Dužina zaustavnog puta ovisi o :

stanju i vrsti koćnica

brzini vožnje

gustoći prometa

stanju kolnika

5.

Koja je najveća dopuštena brzina na auto cesti?

6.

Motornim vozilom na cestama Hrvarske može samostalno upravljato samo osoba koja ima:

Važeću vozaćku dozvolu koju je izdala nadležna policijka uprava,odnosno postaja

Važeću inozemnu vozaćku dozvolu

Važeću međunarodnu vozaćku dozvolu

Zeleni karton

7.

Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu?

na međusobnom uvažavanju

na agresivnom ponašanju

na partnerskom odnosu

8.

Koja svjetla,u pravilu,vozač motornog vozila upotrebljava za osvjetljenje ceste?

kratka svjetla

duga svjetla

9.

Koje radnje vozilom nesmijete činiti na ulici s jednosmijernim prometom?

voziti u suprotnom smijeru

voziti u natrag

polukružno okretati vozilo

zaustavljati i parkirati

10.

Kako se mora kretati vozač motornim vozilom obilježenom prometnom trakom?

uz desni rub prometne trake

uz lijevi rub prometne trake

sredinom prometne trake

11.

Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska?

propustiti isključivo vozila koja nailaze s lijeve strane

propustiti isključivo vozila koja nailaze velikom brzinom

propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom

12.

Koju zaštitnu opremu za vrijeme vožnje na glavi je obavezan nositi vozač i osobe koje se prevoze na motociklu?

bilo koju zaštitnu kacigu koja nema vizir

bilo koju zaštitnu kacigu koja je uredno pričvršćena

homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu

13.

*Što se ne smije činiti vozilom na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

polukružno okretati vozilo

pretjecati druga vozila

zaustavljati i parkirati vozilo osim na površinama posebno uređenim za to

vozilom prelaziti iz trake u traku(slalom vožnja

14.

*Koju ćete prometnu traku koristiti za skretanje udesno ako prometnim znakom ili oznakama na kolniku nije drukčije određeno?

prometnu traku koja se prostire uz lijevi rub kolnika

prometnu traku koja se prostire uz desni rub kolnika

prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera

15.

>Kako treba postupiti vozač koji je sustigao vozilo ispred tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

voziti na potrebnom razmaku iza vozila

zvučnim znakom upozoriti vozača vozila ispred na namjeru pretjecanja

voziti predviđajući potencijalnu opasnost

16.

> Koja svjetla moraju biti upaljena na motornom vozilu za vrijeme vožnje danju u zimskom razdoblju računanja vremena?

duga svjetla

samo pozicijska svjetla

dnevna ili kratka svjetla

17.

>Zašto se širina vidnog polja sužava s povećanjem brzine?

zato što vozač svoju pozornost usmjeruje na veću udaljenost ispred vozila

zato što vozač stalno prati brzinu na brzinomjeru vozila

zato što vozač mora stalno okretom glave pratiti promet oko svog vozila

18.

>Čemu služe smjerokazni stupići u situaciji kao na slici?

za označavanje ruba kolnika

za označavanje obveznog smjera kretanja

za označavanje naprava za smirivanje promet

19.

>Kada vozač vozilom ne smije početi pretjecati drugo vozilo?

ako je vozač vozila iza vas počeo pretjecati

ako je prometna traka kojom namjerava pretjecati slobodna

ako je vozač vozila ispred u istoj prometnoj traci dao znak da namjerava pretjecati

20.

>Što mora učiniti vozač koji se sa zemljane ceste uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom?

zaustaviti vozilo kako bi propustio vozila koja nailaze cestom

nastaviti vožnju bez zaustavljanja ako nema vozila

ukloniti blato s kotača ako ga ima

21.

>>Što osobito smanjuje vozačevu sposobnost uočavanja prometne situacije tijekom vožnje nodu u situaciji kao na slici?

zaslijepljenost svjetlima vozila koja dolaze u susret

zaslijepljenost svjetlećim prometnim znakovima

zaslijepljenost pozicijskim svjetlima vozila koje vozi ispred

22.

xNakon kojeg roka se vozačka dozvola produžuje?

10 godina

5 godina

2 godina

Nakon roka upisnaoj u vozačkoj dozvoli

23.

XXKojom najvećom brzinom na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila smije upravljati vozilom , vozač koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije?

brzinom do 90 km na sat

brzinom do 110 km na sat

brzinom do 100 km na sa

24.

Što označuje ovaj prometni znak?

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod oštrim kutem

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod pravim kutem

blizinu raskrižja na kojem je obavezan smjer u kojem se vozilo mora kretati

25.

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka?

voziti povećanom brzinom

očekivati kretanje pješaka cestom

smanjiti brzinu ako se pješaci kreću cestom

26.

Koji prometni znak označuje dopuštene smjerove? upišie broj znaka

1

2

3

27.

*Što se označuje svjetlosnim znakom na slici?

mjesto na kojemu se obavljaju radovi

prijelaz ceste preko željezničke pruge

raskrižje na kojemu se prometom upravlja prometnim svjetlima

28.

*Kojom se brzinom smije voziti kroz naselje u situaciji kao na slici?

najviše brzinom 50 km na sat

najviše brzinom 70 km na sat

brzinom 50 km na sat do prvoga raskrižja,a nakon toga najviše 70 km na sat

29.

>Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

skrenuti ulijevo bez zaustavljanja

obvezno zaustaviti vozilo

obvezno skrenuti ulijevo

30.

>Vozite gradom i želite skrenuti u ulicu označenu prometnim znakom na slici.Kako ćete postupiti?

skrenut ćete u tu ulicu i nastaviti vožnju brzinom 30 km u satu

skrenut ćete u tu ulicu,ali ćete voziti najviše do brzine hoda pješaka

skrenut ćete i pratiti situaciju na cesti jer je tu dječja igra dopuštena

31.

>Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

pripremiti se na kočenje i zaustavljanje

očekivati prelazak djece preko kolnika

vožnju nastaviti povećanom brzinom

32.

XXVozite cestom uz čiji rub je postavljena ploča s treptačima kao na slici. Što ona znači?

da se na cesti izvode radovi

da se mjesto radova na cesti obilazi s lijeve strane

da se mjesto radova na cesti obilazi s desne stran

33.

Vozite crno vozilo kroz raskrižje.kako ćete postupiti?

Povećati pozornost

Voziti prije crvenog vozila koji skreće u lijevo

propustiti crveno vozilo

34.

Na ovom raskrižju skrećete u lijevo. Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

približiti se sredini raskrižja

propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smijera

35.

Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

obavezan sam propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera

36.

>Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera?

zbog toga što to vozilo skreće udesno

zbog toga što to vozilo nailazi cestom s prednošću prolaska

zbog toga što vozilom skrećete ulijevo

37.

*Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vašem smjeru?

obvezno zaustaviti vozilo

smanjiti brzinu vožnje

38.

>Koliki,u pravilu,treba biti razmak između vozila u vožnji cestom izvan naselja ako su normalni vremenski uvjeti?

četiri sekunde

dvije sekunde

jednu sekundu